Välkommen till Hussfelt Netware AB

Vi är här för att hjälpa dig inom hållbar IT Management.

Det här gör vi

Hussfelt Netware AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på att använda IT och hållbar utveckling för att accelerera och leda det dagliga arbetet och utvecklingen i kunders organisationer.

Tjänster
IT Management

I över 15 år har vi hjälpt våra kunder att få ut det mesta av sin verksamhet genom IT-ledning som tillför strategiskt värde, utvecklar verksamheten och skapar förutsägbarhet.

Vi genomför ofta långa uppdrag som handlar om att leda delar av IT-avdelningens arbete och dess projekt. Arbetet utgår från etablerade ramverk, akademiska koncept och best practice och alltid med långsiktig hållbarhet som ledord.