I över 15 år har vi hjälpt våra kunder att få ut det mesta av sin verksamhet genom IT-ledning som tillför strategiskt värde, utvecklar verksamheten och skapar förutsägbarhet.

Vi genomför ofta långa uppdrag som handlar om att leda delar av IT-avdelningens arbete och dess projekt. Arbetet utgår från etablerade ramverk, akademiska koncept och best practice och alltid med långsiktig hållbarhet som ledord.