Hussfelt Netware AB
Hem
Om HN
Produkter
Tjänster
Kontakt
 
 
Tjänster
 För småföretag
 För storföretag
 Utbildning
 Vad är .NET?
 Sommar 

Vad är .NET?

.NET är Microsofts® samlingsnamn för mjukvaror som kopplar samman information, människor, system och enheter. Microsoft spår att .NET kommer få en lika stor inverkan på datorvärlden som själva introduktionen av Windows®. Namnet återspeglar plattformens inriktning mot Internet.

Å ena sidan betecknar .NET ett antal produkter ifrån Microsoft inklusive Windows Server 2003 och ytterligare ett tiotal serverprodukter samt Windows XP och Visual Studio .NET. Å andra sidan innehåller dessa produkter funktioner som kan utnyttjas av många andra operativsystem och plattformar. En av de stora fördelarna med .NET är att det bygger på standarder för att få olika programvaror att fungera tillsammans. Det här öppnar dörren för att integrera olika informationssystem med varandra. Integrationsmöjligheterna är närmast obegränsade och kan föra samman vitt skilda system som till exempel små mobiltelefoner med stora system för banktransaktioner.

Minskat leverantörsberoende
Genom att använda öppna standarder kan företag ha flera olika leverantörer av mjukvaror och få dessa att fungera tillsammans.

Hussfelt Netware kan besvara era frågor om .NET och hjälpa er utnyttja tekniken. På så vis får ni tid över att lägga kraften på kärnverksamheten.

Program för .NET Framework
XNET.EXE från Hussfelt Netware är ett program som ger det inbyggda NET.EXE nya funktioner. Programmet kräver .NET Framework. Hämta XNET.EXE!

Teknisk information
Leta mer information om Microsoft .NET på egen hand i bokhandeln Barnes & Nobles urval av böcker och Microsofts White Papers om .NET med bland annat fördjupningar inom XML Web Services. Se även Microsofts egen förklaring av .NET.

 
 
©2014 Hussfelt Netware AB  |  English